Všetko pre vašu bezpečnú prácu
Všetko pre vašu bezpečnú prácu
Všetko pre vašu bezpečnú prácu
Všetko pre vašu bezpečnú prácu

VRSTVENÉ IZOLAČNÉ DOSKY

KARTIT
materiál vyrobený z celulózového papiera ako výstuže a fenolickej živice ako pojiva.

Použitie:
konštrukčný a izolačný materiál v zariadeniach, prístrojoch a transformátoroch, na výrobu dielcov el. rozvodov, krytov, vložiek a konštrukčných prvkov. Má dobrú elektrickú a mechanickú pevnosť.

Sortiment:
dosky hr. 0,5-80 mm, štandardný formát 1050x2050 mm 1250x2750 mm

TEXTIT
materiál vyrobený z bavlnenej tkaniny ako výstuže a fenolickej živice ako pojiva. Má výborné mechanické a elektroizolačné vlastnosti, dobre sa opracuváva je odolný voči vode, oleju a benzínu, roztokom kyselín a luhom, lepšie mechanické vlastnosti ako KARTIT

Použitie:
hlavne v strojárstve a elektropriemysle na výrobu rôznych súčiastok ako sú vodiace lišty, ozubené kolesá, piesty, hriadele a iné

izolac_dosky 


späť