Reference

Key customers products and services division

 • Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava
 • Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, Bratislava
 • Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
 • Železnice SR, Klemensova 2, Bratislava
 • Finančné riaditeľstvo, Mierová 23, Bratislava
 • Dopravný podnik Bratislava, a. s.
 • Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Bratislava
 • Železiarne Podbrezová, a .s.
 • Poštová banka, a. s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava
 • UniCredit Bank, a. s., Mostová 6, Bratislava
 • ČSOB, a. s., Michalská 18, Bratislava
 • Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské Nivy 15, Bratislava
 • Generali poisťovňa, a. s., Lamačská 3, Bratislava

Retail division

We are a traditional and certified supplier for, craftsmen, small and medium enterprises, health care institutions, hotels, gastronomy businesses, regional institutions under the competence of the Ministry of Education of Slovak Republic, and various regional institutes of the state administration.

 • BETONPUMPY A DOPRAVA SK, a.s.
 • Agentúra socialnych služieb
 • Bábkové Divadlo na Ráscestí
 • BEZ Transformátory, a.s.
 • BIBIANA Medzinárodný dom umenia pre deti
 • Botanický ústav SAV
 • Bratislavská teplárenská, a.s.
 • Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • Bytová agentúra rezortu M.O. SR
 • Centrum účelových zariadení,
 • DOLPHIN SLOVAKIA s.r.o.
 • Duslo, a.s.
 • EKOSTAV s.r.o.
 • ELCON BRATISLAVA a.s
 • EURO-BUILDING, a.s.
 • Firma RMX a.s.
 • GROUP 4 FALCK SERVICES s.r.o
 • HPL PETRŽALKA spol. s r.o.
 • Chemspol - D.S. s.r.o.
 • ISS FACILITY SERVICES spol.s.r.o
 • Knižnica Ružinov
 • Okresný súd  Bratislava  III
 • PPA Control a.s.
 • Saving s.r.o.
 • SAV-Urad
 • Slovenská agentúra životného prostredia
 • Slovenská plavba a prístavy - Lodenica s.r.o.
 • Slovenské elektrárne, a.s.
 • Slovenský hydrometeorologický ústav
 • Slovenský vodohospodársky podnik
 • štátny podnik , Odštepný závod Bratislava, závod Dunaj
 • Sloving  spol.s r.o.
 • Spojená škola
 • STRABAG
 • SUZA-Správa účelových zariadení
 • Tatra Billing, a.s.
 • Trnavská teplárenská akciova spolocnost
 • TSA/TOOLING SLOVAKIA AUTOMOTIVE/,s.r.o
 • Villa Vino Rača, a.s.
 • Vojenský historický ústav
 • VOLKSWAGEN SLOVAKIA,  a.s.Finančné odd.
 • ZSE Energia a.s.