Divízia produktov a služieb pre kľúčových zákazníkov

Spoločnosť je dlhodobým partnerom a dodávateľom špecifických produktov v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci pre inštitúcie verejného sektora, štátnej správy a súkromné spoločnosti. Pre našich zákazníkov sme už dlhé roky spoľahlivým partnerom s odbornými znalosťami a skúsenosťami.

Ponúkame:

  • Kvalifikovaný tím s odbornými znalosťami produktov v oblasti ochrany a bezpečnosti pri práci a dlhoročnými skúsenosťami
  • Obchodné úseky usporiadané s väzbou na sortimentné skupiny tovarov
  • Komplex temperovaných skladov o výmere viac ako 3 100 m2, možnosť zabezpečenia objednávok v rozsahu viac ako 4 500 tovarových položiek s dostatočným sortimentom a objemom trvalých zásob pre našich potencionálnych zákazníkov

Tovarové skupiny: