slider

Certifikáty a ocenenia

 • Certifikát v oblasti “Spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní“ Certifikát v oblasti “Spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní“

  2019

  Certifikát v oblasti “Spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní“

 • Pečať bonity Pečať bonity

  2018

  Pečať bonity

 • Certifikát v oblasti “Spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní“ Certifikát v oblasti “Spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní“

  2017

  Certifikát v oblasti “Spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní“

 • Certifikát v oblasti “systém manažérstva kvality“certifikat-iso-9001-2016

  2017

  Certifikát v oblasti “systém manažérstva kvality“certifikat-iso-9001-2016

 • Certifikát v oblasti „systém environmentálneho manažérstva“ certifikat-iso-14001-2005

  2017

  Certifikát v oblasti „systém environmentálneho manažérstva“ certifikat-iso-14001-2005

 • Certifikát preukazujúci účasť v systéme zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI – PAK

  2016

  Certifikát preukazujúci účasť v systéme zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI – PAK

 • Certifikát preukazujúci zapojenie výrobcu do systému združeného nakladania ENVI-PAK s dopadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

  2016

  Certifikát preukazujúci zapojenie výrobcu do systému združeného nakladania ENVI-PAK s dopadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

 • NISSR (Národné informačné stredisko SR) udelilo soločnosti REMPO hodnotenie :

  2015

  NISSR (Národné informačné stredisko SR) udelilo soločnosti REMPO hodnotenie : "Spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní " za rok 2014

 • Pečať bonity – NISSR (Národné informačné stredisko SR) vyvinulo hodnotiaci model na báze predikčných metód finančnej analýzy zameranej na bonitu, platobnú schopnosť, dostatočnú likviditu a ekonomické výsledky 224 000 hospodárskych subjektov.

Náročným kritériám hodnotenia vyhovelo len 1,2 % podnikov, medzi ktoré patrí aj spoločnosť REMPO, s. r. o.

  2013

  Pečať bonity – NISSR (Národné informačné stredisko SR) vyvinulo hodnotiaci model na báze predikčných metód finančnej analýzy zameranej na bonitu, platobnú schopnosť, dostatočnú likviditu a ekonomické výsledky 224 000 hospodárskych subjektov. Náročným kritériám hodnotenia vyhovelo len 1,2 % podnikov, medzi ktoré patrí aj spoločnosť REMPO, s. r. o.

 • Úprava v riadenie environmentálnej politiky a získanie certifikátu

  2006

  Úprava v riadenie environmentálnej politiky a získanie certifikátu

 • Spoločnosť mení systém riadenia a upravuje riadiace procesy tak aby zodpovedali systému manažérstva kvality realizovaného v súlade s normou EN ISO 9001:2000

  2005

  Spoločnosť mení systém riadenia a upravuje riadiace procesy tak aby zodpovedali systému manažérstva kvality realizovaného v súlade s normou EN ISO 9001:2000