OPEN
REMPO, s.r.o.
Stará Vajnorská 19
832 45 Bratislava
Prejsť na navigáciu

Divízia produktov a služieb pre kľúčových zákazníkov

Klasické a špeciálne osobné ochranné pracovné prostriedky( OOPP) a výstrojné súčiastky
Vedúci oddelenia: tel.: 02/49 232 256
Mobil: 0911 115 130
Prevádzka: 02/49 232 306
E-mail: szaszova@rempo.sk

Vedúci oddelenia: tel.: 02/49 232 328
Mobil: 0908 927 075
Prevádzka: 02/49 232 325, 02/ 49 232 283
E-mail: knapova@rempo.sk

Tlač a tlačoviny:
Vedúci oddelenia: tel.: 02/49 232 279
Mobil: 0903 221 346
Prevádzka: 02/49 232 230, 02/49 232 305
E-mail: krcova@rempo.sk

Ekonomický úsek
Vedúci oddelenia: 02/49 232 307
Ekonomické oddelenie:
02/49 232 313

Hospodárska správa
Vedúci: 02/49 232 304