Prejsť na navigáciu

Podporujeme

Podporujeme vzdelávaciu organizáciu Junior Achievement

Podporujeme vzdelávaciu organizáciu Junior Achievement , ktorej poslaním je poskytovať mladým ľuďom na Slovensku nadštandardné podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie prostredníctvom praktických programov. Programy podporujú podnikateľské a ekonomické myslenie a ponúkajú preventívne riešenia pre zamestnanosť mládeže.

www.jaslovensko.sk

Deň podpory remesiel 2016

Podporili sme súťažno-prezentačný deň odborných remesiel, pre stredné odborné školy, žiakov a pedagogických pracovníkov i verejnosť, ktorý sa uskutočnil 29.4.2016 v Trenčíne na výstavisku EXPO.

www.podpormeremesla.sk