Výstrojné súčiastky

Osobné ochranné prostriedky určené a vyrábané špeciálne pre ozbrojené sily a ozbrojené bezpečnostné zbory na služobné účely...